Translate "gemeenskap" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


gemeenskap — gemeenschap (Dutch / Nederlands)
Groep mensen min of meer omvangrijk en ingewikkeld samengevoegd voor een gezamenlijk belang an getypeerd door onderscheiden hiërarchische verhoudingen.

Translate gemeenskap

Learn how to say "gemeenskap" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey