Toll Free: (800) 790-3680

Translate "gant" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


gant — sladkor (Slovenian / slovenščina)
Sladka snov v kristalih ali prahu, če je čista, je bela. Sestavljen je iz saharoze, ki se jo pridobiva iz sladkornega trsa in sladkorne pese. Večinoma se ga uporablja za hrano, pijačo in za izboljšavo okusa zdravil.

Translate gant

Learn how to say "gant" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Turkmen and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC