Toll Free: (800) 790-3680

Translate "gant" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


gant — cukier (Polish / polski)
słodka, skrystalizowana lub sproszkowana substancja, biała w stanie czystym, składająca się z sacharozy uzyskiwanej głównie z trzciny cukrowej lub buraka cukrowego, używana w wielu środkach spożywczych, napojach, lekarstwach w celu poprawienia ich smaku

Translate gant

Learn how to say "gant" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Turkmen and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC