Translate "gallaria" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


gallaria — predor (Slovenian / slovenščina)
Podzemski prehod, zlasti za avtomobile in vlake pod gorami, rekami ali preobljudenimi urbanimi področji.

Translate gallaria

Learn how to say "gallaria" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey