Translate "frutto" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


frutto — frukt (Swedish / svenska)
En fullt utvecklad äggstock hos en växt, med eller utan andra delar av blomma eller skott förenade med den vid full mognad

Translate frutto

Learn how to say "frutto" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey