Translate "frutto" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


frutto — owoc (Polish / polski)
w pełni dojrzała zalążnia rośliny łącznie lub bez innych części kwiatu lub pędu zrośniętych z nią w czasie dojrzewania

Translate frutto

Learn how to say "frutto" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey