Translate "foue" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


foue — grzyb (Polish / polski)
organizmy o strzępkach (niciach plechy) zawierających jądra komórkowe, cudzożywne (pasożytnicze lub saprofityczne), pozbawione chlorofilu, obejmują wiele gatunków, wśród nich także grzyby jadalne rosnące w lesie, na łąkach lub hodowane, mające przeważnie kształt kapelusza osadzonego na nóżce

The original Breton definition:

foue (Breton)
Organeg nukleek, gwiadennek peurliesañ, a daol spor, hep tamm klorofil ebet enni.

Translate foue

Learn how to say "foue" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Breton and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey