Toll Free: (800) 790-3680

Translate "fotbale" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fotbale — voetbal (Dutch / Nederlands)
Een balsport waarbij twee ploegen met ieder elf spelers proberen, een bal voortbewegend met de voet, de bal in het doel van de tegenstander te laten belanden.

Translate fotbale

Learn how to say "fotbale" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC