Translate "fornos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fornos — piec przemysłowy (Polish / polski)
urządzenie przemysłowe do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach

Translate fornos

Learn how to say "fornos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey