Toll Free: (800) 790-3680

Translate "forno" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


forno — peč (Slovenian / slovenščina)
Ograjen zaprt predel, ponavadi je obložen z lomljivo snovjo, uporablja se za sušenje, pečenje keramike, obdelovanje z vročino ipd.

Translate forno

Learn how to say "forno" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC