Translate "formação" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


formação — izobraževanje, usposabljanje (Slovenian / slovenščina)
Postopek, s katerim človek oziroma skupina ljudi pride do dogovorjenega standarda znanja z vajo in poučevanjem.

Translate formação

Learn how to say "formação" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey