Translate "formação" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


formação — szkolenie (Polish / polski)
zorganizowane nauczanie grupy osób w celu uzupełnienia ich wykształcenia, wiadomości z jakiejś dziedziny; systematyczne ćwiczenia mające na celu uzyskanie maksymalnej sprawności, biegłości, wprawy

Translate formação

Learn how to say "formação" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey