Translate "formação inicial" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


formação inicial — szkolenie wstępne (Polish / polski)
działanie edukacyjne podejmowane na początku jakiejś działalności, w początkowym etapie formacji zawodowej lub cyklu kształcenia

Translate formação inicial

Learn how to say "formação inicial" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey