Translate "forças policiais (legislação)" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


forças policiais (legislação) — zakon o policiji (Slovenian / slovenščina)
Zavezujoče pravilo ali pravilnik, ki ga določi vlada, da bi uravnavala zaposlovanje in taktiko policije ter drugih civilnih agentov, ki skrbijo za red, preprečujejo in odkrivajo kriminal ter promovirajo pokornost civilnim pravilom in oblasti.

Translate forças policiais (legislação)

Learn how to say "forças policiais (legislação)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey