Translate "forças policiais (legislação)" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


forças policiais (legislação) — ustawodawstwo dotyczące policji (Polish / polski)
obwiązujące prawo regulujące zadania i sposoby ich realizacji przez policję lub inne organizacje cywiilne, powołane do utrzymywania porządku, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw itd.

Translate forças policiais (legislação)

Learn how to say "forças policiais (legislação)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey