Translate "forças armadas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


forças armadas — siły zbrojne (Polish / polski)
organizacja militarna oparta na powszechnym obowiązku służby wojskowej lub zaciągu ochotniczym, obejmująca wojska lądowe, lotnicze i marynarkę wojenną

Translate forças armadas

Learn how to say "forças armadas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey