Toll Free: (800) 790-3680

Translate "food irradiation" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


food irradiation — napromieniowanie żywności (Polish / polski)
Najnowszym uzupełnieniem technologii konserwacji żywności jest wykorzystanie promieniowania jonizującego; metoda ta ma wyraźną przewagę nad metodami konwencjonalnymi ponieważ żywność może być napromieniowana po zapakowaniu, przez co eliminuje się dodatkową możliwość skażenia, a ponadto konserwowana świeża żywność może być przechowywana dłużej bez zauważalnego spadku jakości.

The original English definition:

food irradiation (English)
The process of applying high energy to food products, to sterilize them and extend their shelf-life by killing microorganisms, insects and other pests residing on it.

Now that you've learned the Polish word for "food irradiation", maybe you also need English translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into English, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate food irradiation

Learn how to say "food irradiation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC