Translate "fontes lineares de som" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fontes lineares de som — linijski vir zvoka (Slovenian / slovenščina)
Točkovni viri hrupa, ki so razporejene ena za drugo, na primer avtomobili v premikajoči se koloni. (Vir: VALAMB)

Translate fontes lineares de som

Learn how to say "fontes lineares de som" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey