Translate "fodere" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fodere — gräva (Swedish / svenska)
Att flytta jord, stenar med mera ur vägen vanligen i avsikt att skapa ett hål.

Translate fodere

Learn how to say "fodere" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey