Translate "flutuar" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flutuar — yüzmek (Turkish / Türkçe)
Bir kısmı veya tamamı sıvının dışında olacak şekilde bir sıvı tarafından kaldırılmak veya alttan desteklenmek (sıvının daha yüksek bir yoğunluğa sahip olması nedeniyle).

The original Portuguese definition:

flutuar (Portuguese)
Variar entre dois extremos (referido a grandezas, valores e similares).

Translate flutuar

Learn how to say "flutuar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey