Translate "flutuar" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flutuar — kellua (Finnish / suomi)
Liikkua tai kulkea tasaisesti ja jatkuvasti kuin neste.
Olla nesteen kannattelemana tai tukemana (seurauksena nesteen suuremmasta tiheydestä kappaleeseen nähden) niin, että jää kokonaan tai osittain nestepinnan yläpuolelle.

The original Portuguese definition:

flutuar (Portuguese)
Variar entre dois extremos (referido a grandezas, valores e similares).

Translate flutuar

Learn how to say "flutuar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey