Translate "flutuar" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flutuar — drijven (Dutch / Nederlands)
Overeind gehouden of ondersteund worden door een vloeistof (vanwege de grote dichtheid van de vloeistof ten opzichte van het object) zodat iets geheel of gedeeltelijk boven het oppervalkte van de vloeistof uitkomt.
Soepel en continu bewegen of voortgaan als een vloeistof.

The original Portuguese definition:

flutuar (Portuguese)
Variar entre dois extremos (referido a grandezas, valores e similares).

Translate flutuar

Learn how to say "flutuar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey