Translate "fluor" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluor — fluor (Slovenian / slovenščina)
Plinski kemijski element; spada v družino halidov (t.j. halogenidi, halogeni op.p.), je najbolj elektro-negativni element in najbolj reaktiven med nekovinskimi elementi; zelo toksičen, koroziven in gorljiv; uporablja se v raketnih gorivih in kot kemični medij. (Vir: MGH)

Translate fluor

Learn how to say "fluor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey