Translate "fluor" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluor — fluor (Polish / polski)
(F) pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 9, należący do grupy fluorowców, gaz o słabym zielonkawożółtym zabarwieniu, o charakterystycznej woni gryzącej, silnie trujący, chemicznie bardzo czynny; znajduje obecnie zastosowanie w przemyśle organicznym, np. do wyrobu chemicznie bardzo odpornych mas plastycznych

Translate fluor

Learn how to say "fluor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey