Translate "fluoor" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluoor — fluor (Dutch / Nederlands)
Een gasvorming chemisch element met symbool F en atoomnummer 9; een lid van de halidefamilie, het is het elektronegatiefste element en het chemisch energetisch actiefste van de niet-metallische elementen; extreem giftig en corrosief; wordt gebruikt in raketbrandstof en als een chemisch intermediair. Het komt voor in de mineralen vloeispaat, cryoliet en fluoroapatiet.

Translate fluoor

Learn how to say "fluoor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey