Translate "flumen" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flumen — rzeka (Polish / polski)
masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków itp., płynąca w sposób ciągły lub okresowy w wyraźnym łożysku (korycie), opadającym w określonym kierunku do ujścia (morza, jeziora lub innej rzeki)

Translate flumen

Learn how to say "flumen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey