Translate "floresta tropical" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


floresta tropical — tropski gozd (Slovenian / slovenščina)
Rastlinski razred iz visokih dreves, ki rastejo izjemno skupaj, njihovo deblo v obliki stebra je v spodnjih dveh tretjinah bolj ali manj brez vej, tako oblikujejo razširjene in pogosto ravne krošnje. Tak gozd je prisoten v področjih z visoko temperaturo in pogostimi padavinami. (Vir: MGH)

Translate floresta tropical

Learn how to say "floresta tropical" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey