Translate "floresta tropical" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


floresta tropical — las tropikalny (Polish / polski)
pokrywa roślinna na obszarach tropikalnych, składająca się z wysokich zwartych drzew o kolumowych pniach, mających rozłorzyste i często spłaszczone korony, poniżej których nie ma zazwyczaj gałęzi

Translate floresta tropical

Learn how to say "floresta tropical" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey