Translate "flora" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flora — rastlinstvo, flora (Slovenian / slovenščina)
Delo, ki sistematično opisuje rastlinstvo (floro) določene regije, popisuje vrste in se obravnava kot celota. (Vir: RHW)
Rastlinski živelj, ki opredeljuje določeno geografsko regijo ali okolje.

Translate flora

Learn how to say "flora" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey