Translate "fizik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fizik — fizyka (Polish / polski)
nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ogólnych właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te zjawiska podlegają

The original Breton definition:

fizik (Breton)
Studi arvezioù an natur a c'hall bezañ komprenet en un doare diazezel dre termenoù a bennaennoù hag a lezennoù elfennel

Translate fizik

Learn how to say "fizik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Breton and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey