Translate "fixação de dunas de areia" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fixação de dunas de areia — utrjevanje peščenih sipin (Slovenian / slovenščina)
Ustalitev sipin s sajenjem trave ammophilia arenaria ali riževe trave, njihove dolge korenine povežejo površinske plasti peska in tako vetru preprečujejo odstranjevanje. Dolgotrajnejša metoda je pogozdovanje. (Vir: BLYFRE)

Translate fixação de dunas de areia

Learn how to say "fixação de dunas de areia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey