Translate "fixação de dunas de areia" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fixação de dunas de areia — фиксиране на пясъчни дюни (Bulgarian / български)
Стабилизация на дюни чрез посаждане на специална трева (Ammophila arenaria) или оризова трева, чиито дълги корени свързват повърхностните пластове пясък и така ги предпазват от отвяване. По-широкомащабен метод за разрешаване на този проблем е залесяването

Translate fixação de dunas de areia

Learn how to say "fixação de dunas de areia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey