Translate "fitofármacos" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fitofármacos — sredstvo za zaščito rastlin (Slovenian / slovenščina)
Vsaka snov ali zmes snovi, ki s fiziološkim delovanjem ščiti rastline pred paraziti, glivami, virusi in drugimi škodljivimi dejavniki. (Vir: KORENa)

Translate fitofármacos

Learn how to say "fitofármacos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey