Translate "fitofármacos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fitofármacos — środek ochrony roślin (Polish / polski)
substancja lub mieszanina substancji, która poprzez oddziaływanie fizjologiczne chroni roślinę przed pasożytami, grzybami, wirusami i innym szkodliwymi czynnikami

Translate fitofármacos

Learn how to say "fitofármacos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey