Translate "financiamento" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


financiamento — financiranje (Slovenian / slovenščina)
Sredstva, pridobljena iz denarnih virov ali s kreditom, s katerimi posluje neko podjetje ali pa se pridobiva premoženje.

Translate financiamento

Learn how to say "financiamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey