Translate "financiamento público" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


financiamento público — javno financiranje (Slovenian / slovenščina)
Preskrbovanje ali dobavljanje denarja oziroma kapitala za programe, nakupe ali podjetja celotne populacije neke občine ali države, ponavadi z vladno dodelitvijo davčnih dohodkov. (Vir: RHW)

Translate financiamento público

Learn how to say "financiamento público" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey