Translate "finanças locais" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


finanças locais — finansowanie na poziomie lokalnym (Polish / polski)
teoria i praktyka całokształtu spraw finansowych w odniesieniu do wydzielonych obszarów, takich jak: dzielnica, miasto lub małych zarządów regionalnych

Translate finanças locais

Learn how to say "finanças locais" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey