Toll Free: (800) 790-3680

Translate "filtros" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtros — filtr (Polish / polski)
urządzenie służące do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów, w których są zawieszone, za pomocą przegrody porowatej zatrzymującej ciało stałe, a przepuszczającej płyny i gazy

Translate filtros

Learn how to say "filtros" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC