Translate "filtros percoladores" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtros percoladores — čiščenje preko kamnov (Slovenian / slovenščina)
Sistem sekundarne obdelave odplak je podoben samoočiščevalnim dejanjem potokov. Bolj natančno je to biološko oksidacijsko dno. Odpadna voda je nameščena na kamnito dno, ta prisotni mikroorganizmi trdne delce zaužijejo kot hrano. (Vir: KOREN)

Translate filtros percoladores

Learn how to say "filtros percoladores" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey