Translate "filtros percoladores" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtros percoladores — złoże biologiczne (Polish / polski)
biologiczna metoda oczyszczania ścieków poprzez stałe przesączanie ścieków przez materiał złoża pokrytego błoną biologiczną

Translate filtros percoladores

Learn how to say "filtros percoladores" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey