Translate "filtros acústicos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtros acústicos — filtr akustyczny (Polish / polski)
Układ akustyczny ograniczający przenoszenie fal akustycznych o odpowiednim zakresie częstotliwości.

Translate filtros acústicos

Learn how to say "filtros acústicos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey