Translate "filtror" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtror — filtr (Polish / polski)
urządzenie służące do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów, w których są zawieszone, za pomocą przegrody porowatej zatrzymującej ciało stałe, a przepuszczającej płyny i gazy

The original Piedmontese definition:

filtror (Piedmontese)
Un material poros ch'as dòvra për separé partìcole ëd materia an sospension da 'nt ij lìquid ën fasend passé ël lìquid për la porosità, an manera che le partìcole a-i la fan nen për amzura e a resto antrapà. (Sorgiss: MGH)

Translate filtror

Learn how to say "filtror" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey