Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ewenaar" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ewenaar — evenaar (Dutch / Nederlands)
Een grote ingebeelde cirkel rond de aarde, op gelijke afstand van beide polen, het aardoppervlak verdelend in een noordelijke en een zuidelijke hemisfeer.

Translate ewenaar

Learn how to say "ewenaar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC