Translate "evoluzzione" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


evoluzzione — razvoj, evolucija (Slovenian / slovenščina)
Biološka teorija ali proces, ki govori o tem kako se rastlinske in živalske vrste spreminjajo s časom, tako, da se potomci razlikujejo od prednikov, t.j. razvoj z zgodnjih oblik s prenosom dednih lastnosti, ki z vsako generacijo malo variirajo.

Translate evoluzzione

Learn how to say "evoluzzione" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey