Translate "evoluzzione" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


evoluzzione — evolutie (Dutch / Nederlands)
De biologische theorie of het proces waarbij planten en diersoorten veranderen met het verstrijken van de tijd waardoor afstammelingen verschillen van hun voorlopers, oftwel het door overerving ontstaan van kleine variaties in de nieuw ontstane generaties.

Translate evoluzzione

Learn how to say "evoluzzione" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey