Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Europa" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Europa — Evropa (Slovenian / slovenščina)
Druga najmanjša celina, ki obsega zahodni podaljšek Evrazije: meja z Azijo poteka od gorovja Ural do Kaspijskega in Črnega morja.

Translate Europa

Learn how to say "Europa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC