Translate "etan" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


etan — äta (Swedish / svenska)
Att förtära något fast eller halvfast (vanligen mat) genom att placera det i munnen och så småningom svälja det.

Translate etan

Learn how to say "etan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Old English and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey