Translate "etan" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


etan — eten (Dutch / Nederlands)
Iets vasts of semi-vasts consumeren (meestal voedsel) door het in de mond te stoppen en uiteindelijk door te slikken.

Translate etan

Learn how to say "etan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Old English and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey