Translate "estradas" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estradas — landsväg (Swedish / svenska)
Ett långt avsnitt hård mark som människor kan använda för att köra från en plats till en annan.

Translate estradas

Learn how to say "estradas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey