Translate "esterilização" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esterilização — sterilisering (Swedish / svenska)
Den handling eller process varigenom all former av mikrobiskt liv på och i ett föremål förstörs.
Den process varigenom en människa eller annat djur görs oförmögen att reproducera sig.

Translate esterilização

Learn how to say "esterilização" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey